Kodokan Judo - Gokyo no waza
  Dai Ikkyo - 5 kyu
Get the Flash Player to see this player.
 De Ashi Harai
 
Get the Flash Player to see this player.
 Hiza Guruma
 
Get the Flash Player to see this player.
 Sasae Tsurikomi Ashi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Uki Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 O Soto Gari  (Harai)
 
Get the Flash Player to see this player.
 O Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 O Uchi Gari
 
Get the Flash Player to see this player.
 Morote Seoe Nage
 Dai Nikyo -  4 kyu
Get the Flash Player to see this player.
 Ko Soto Gari
 
Get the Flash Player to see this player.
 Ko Uchi Gari
 
Get the Flash Player to see this player.
 Koshi Guruma
 
Get the Flash Player to see this player.
 Tsurikomi Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Okuri Ashi Harai
 
Get the Flash Player to see this player.
 Tai Otoshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Harai Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Uchi Mata (Goshi)
Dai Sankyo -  3kyu
Get the Flash Player to see this player.
 Ko Soto Gake
 
Get the Flash Player to see this player.
Tsuri Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Yoko Otoshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Ashi Guruma
 
Get the Flash Player to see this player.
 Hane Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Harai Tsurikomi Ashi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Tomoe Nage
 
Get the Flash Player to see this player.
 Kata Guruma
Dai Yonkyo -  2 kyu
Get the Flash Player to see this player.
 Sumi Gaeshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Tani Otoshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Hane Makikomi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Sukui Nage
 
Get the Flash Player to see this player.
 Utsuri Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 O Guruma
 
Get the Flash Player to see this player.
 Soto Makikomi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Uki Otoshi
Dai Gokyo -  1 kyu
Get the Flash Player to see this player.
 O Soto Guruma
 
Get the Flash Player to see this player.
 Uki Waza
 
Get the Flash Player to see this player.
 Yoko Wakare
 
Get the Flash Player to see this player.
 Yoko Guruma
 
Get the Flash Player to see this player.
 Ushiro Goshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Ura Nage
 
Get the Flash Player to see this player.
 Sumi Otoshi
 
Get the Flash Player to see this player.
 Yoko Gake
       
       
       
       
       
       
       
       
Kodokan Judo - Gokyo no waza...
 
TOPlist