BUSHIDO

Ačkoliv kodex bushido byl formulován teprve někdy v průběhu sedmnáctého století, je stár jako samurajský stav sám. Duch a myšlení japonského národa si sobě vlastním způsobem osvojily filosofii Buddhy, Chuang-c´ho a Konfucia spolu s prastarou vírou v shintoistická božstva, čímž vytvořily etický systém, jímž se snažili řídit samurajové. Pravý duch bushido požaduje upřímné dodržování následujících osmi zásad:

 
 
JIN (Džin) - mít účastné pochopení pro ostatní
 
GI (Gi) - dodržovat etické zásady
 
CHU (Čú)  - být věrný svému pánu
 
KO (Kó)  - ctít rodiče a pečovat o ně
 
REI (Rei)  - prokazovat úctu ostatním
 
CHI (Či) - učením se prohlubovat svou moudrost
 
SHIN (Šin)  - stát vždy v pravdě
 
TEI (Tei)  - pečovat o starce a ubožáky
 
Nejvlastnější podstatou tohoto souboru zásad, utvářeného generacemi samurajů, bylo vědomí, že tento etický základ je stejně potřebný jako zvládnutí technik nezbytných k přežití na bitevním poli. Studovat bushido znamená ubírat se obtížnou cestou, ale to je správné, neboť:
 
 
 
„CESTA BEZ PŘEKÁŽEK NEVEDE NIKAM.“
 
TOPlist