Jak přežít ve městě…
 
1)Pokud možno, nechoďte nikdy sami
 Násilník si málokdy troufne na dvojici, či na skupinu lidí. Proto se snažte do společnosti (divadla, kina, diskotéky, ples, aj. ) jít v doprovodu kamaráda. Jdete-li sami a musíte jít odlehlým místem, např. tmavým sídlištěm, či ulicí, apod., počkejte nepůjde-li stejným směrem někdo důvěryhodný (mladí manželé, skupina dívek, lidé co znáte od vidění, aj. )
Na procházku se hodí i pes – štěkot malého psa dokáže upozornit, či přivolat některé lidi na pomoc.
 
2) Vyhýbejte se neosvětleným místům, nepoužívejte zkratky
Jdete-li v nočním městě po ulici, dbejte na to, abyste šli po té straně, která je osvícená. Nezkracujte si svoji cestu přes úzké neosvětlené cesty, tmavé parky, neosvětlené podchody, ale i staveniště, kde můžete spadnout do nějaké díry, vymknout si kotník, nebo se jinak poranit.
 
3) Vždy si všímejte svého okolí
Po cestě můžete sledovat únikové cesty, přírodní zbraně jako je např. kamení, hlína, klacky, aj. Nemáte-li jistotu a cítíte-li strach či nejistotu, svírejte  v uzavřené pěsti klíče od svého domu nebo deštník, popř. mějte připravený sprej, atd.
 
4) Choďte po rušných ulicích a v protisměru jízdy automobilu
Je to sice logické, ale mnoho lidí tak nečinní. Automobil uvidíte dříve a je větší šance se mu vyhnout. Všichni víme jak hrozně rychle jezdí dnes někteří řidiči.
 
5) Nechoďte sami, jste-li pod vlivem alkoholu, prášků, nebo v určitém citovém rozpoložení.
Alkohol, prášky, smutek, vztek, či nadšení - to vše oslabuje přirozenou ostražitost. Mnohdy  u žen v podnapilém stavu došlo k jejich znásilnění, okradení či ponížení.
 
 6) Vyhněte se lidem a místům, ze kterých nemáte dobrý pocit
Hlučné hospody, opilci na nároží, bandy punkerů, či skinheadů v parku. Je-li to možné, obejděte tato místa a tyto lidi. Nikdo vám nevynadá do srabů. Proč se zbytečně vystavovat riziku? I kdyby jste byli fyzicky tak na úrovni, že byste zdolali deset pankáčů, náhodná kudla v zádech za to nestojí. A že se vám tam může ocitnout velmi snadno! Není přece problém přejít plynule na druhý chodník, jít souběžnou frekventovanější ulicí, či zadívat se neutrálně do výlohy, když vás míjí rozvášněná pětice fanoušků Sparty, připravená nařezat každému, kdo není sparťan do morku kostí.
 
7)Je-li třeba, neváhejte volat o pomoc
Je-li útočník alespoň trochu váhavý, okamžitě se co nejvíce rozječte, rozeřvěte,  rozbíjejte výlohy. Málokdo v dnešním světě vám sice přijde na pomoc, ale útočník musí brát v úvahu i tuto eventualitu. Někdy může někdo, kdo vás slyší a případně vidí z okna, zůstat raději doma s obavami o své vlastní zdraví, ale alespoň zvedne telefon a upozorní policii. Násilník raději uteče, než aby riskoval. Když už vás drží, braňte se a škubejte sebou a hlavně křičte dál. Pozor ale! Je-li útočník ozbrojen, nebo se chová rozzuřeně a ztrácí sebeovládání je nutno řešit situaci od situace, každá je jiná. Někdy je přece jenom lepší přijít o peníze, nebo přetrpět znásilnění, než přijít o život.
 
8) Pomáhejte dětem a seznamte je s pravidly osobní bezpečnosti
To, co zde platí pro dospělé, platí dvojnásob pro děti. I kdyby váš dvanáctiletý syn již šest let usilovně dřel karate, nemá proti třicetiletému, devadesátikilovému chlapovi prostě šanci. A jak se má vaše desetiletá holčička potmě na ulici bránit dospělému? Že vaše dcera nebývá v noci sama venku? Uvědomte si, že v zimě je tma již okolo páté odpoledne a školní odpolední vyučování, či skautské schůzky končí i později.
 
9) Nenoste příliš věcí  najednou u sebe, držte si své osobní věci při sobě                                                                                             
Čím   více   věcí   (kabelka, taška s nákupem, kabát přes ruku, deštník a vycházkovou hůl,...) ponesete u sebe, tím méně jste pohybliví v obraně, či při útěku. Čím více drahých předmětů (prsteny, zlaté řetězy, značkové hodinky, kožichy, drahé kožené bundy,...) máte při sobě, tím jistěji o své poklady přijdete. Jdete-li z banketu, či recepce, schovejte své šperky do kabelky. Peníze si rozdělte a uložte na několik míst. V peněžence si nechte jen drobné. Kabelku s penězi si nedávejte do nákupního vozíku v supermarketu, můžete tak o vše brzy přijít, díky sledování jiných regálů. Peníze nemějte na jednom místě, stejně tak doklady nejen u sebe, ale i doma.
 
10) Nechoďte po ulici se sluchátky na uších
Walkman či jiný aparát na uších znamená ztrátu sluchu na rušné ulici velkoměsta. Srazí vás tak rychle auto, okradou vás rychle a nestihnete ani volat o pomoc.
 
 
Nebezpečí při sportu
 
V časopisu Fit plus byly uveřejněny následující rady ženám – běžkyním, vydané organizací amerických běžců (Road Runners Club of America). Snad by i vás mohlo zajímat, jaké problémy mají ženy - běžkyně v USA:
1. Noste s sebou (např. v tenisce) jméno, adresu, případně telefonní číslo.
2. Při běhu na sobě nenoste drahocenné věci.
3. Mějte s sebou minci na telefon nebo telefonní kartu.
4. Běhejte pokud možno s partnerem, nebo s partnerkou.
5. Nechtě doma poznámku, kudy běháte. Neběhejte ve stejném čase po stejné trase. Měňte tréninkovou trasu.
6. Nenoste na uších sluchátka od Walkmana.
7. Vyhýbejte se neobývaným oblastem, opuštěným ulicím, neosvětleným místům.
8. Neodpovídejte na slovní výzvy, nezastavujte se, držte si odstup od cizích lidí.
9. Běžte proti směru dopravy, abyste viděly přibližující se auta.
10. Noste reflexní materiály.
11. Noste píšťalku, nebo něco, co vydává zvuk (vhodné i proti kapesním zlodějům).
 
NEBEZPEČNÉ SITUACE
 
Všichni se nevědomky dostáváme do nebezpečných situací. Zapomeneme, že jsme nezamkli dveře, jezdíme autostopem, otevíráme dveře na zazvonění či zaklepání, aniž bychom si ověřili, kdo za nimi stojí. Určitý stupeň bdělosti je důležitý element sebeobrany: vyhýbáme se riskantním zkratkám na cestě, změníme směr či utíkáme, když myslíme, že nás někdo s nečestnými záměry sleduje. Člověk může takovéto chování chápat jako zveličování nebezpečí a pošetilost, opatrnosti však nikdy nezbývá.
Sebeobrana není jen forma obrany proti útočníkovi. Zahrnuje uvědomění si nebezpečných okolností a včasné rozpoznání potenciálně nebezpečných situací, i dovednost se jim vyhnout. Je nutné si uvědomovat nebezpečí, ať už jde o nebezpečná místa, dobu, osoby, situace, a je nutné porozumět tomu, proč jsou nebezpečné. A co je rovněž velmi důležité - mít důvěru ve vlastní schopnosti. Umět dokázat odhadnout osobní možnosti i možnosti protivníka a vyřešit problém vlastní bezpečnosti. Po čase se tato předběžná opatření stanou naprosto přirozená. Například uvidíte-li na cestě rozjařenou skupinu, automaticky přejdete na druhý chodník. Je třeba dát i na intuici a možnému nebezpečí se vyhnout.
 
Dům a byt
 
Dům nebo byt se obvykle považují za bezpečná místa, ale bezpečí si tvoří i obyvatelé. Jsou-li přehnaně důvěřiví, není pro násilníka nebo lupiče nijak nesnadné do bytu či do místnosti vniknout. Podle jednoho zahraničního zdroje se 70 % znásilnění odehraje v domě oběti. Zranitelnost ženy, zejména osamělé, o které je dostatečně známo, že má vysoký životní styl nebo že uchovává starožitnosti a cennosti ve svém bytě, stoupá. Je nutné se vyvarovat i informací o delší nepřítomnosti (dovolené), kterých mohou pachatelé využít.
Do bytu se nikdo cizí zásadně nemá vpouštět, není-li jeho návštěva předem sjednána. Žádá-li o naléhavý telefonát, po nechejte ho za dveřmi a vytočte číslo, které vám uvede.
O plánované nepřítomnosti v bytě, dovolené v cizině, o finanční hotovosti a cenných věcech nehovořte na veřejných místech (u kadeřníka, v obchodě, v taxíku aj.), neboť nevíte, kdo vás poslouchá a jak těchto informací využije. Kriminální živly mohou také získat jméno a adresu při pohledu přes rameno toho, kdo vyplňuje různé doklady ve veřejných budovách.
Důležité je, zvláště v přízemních bytech, dokonale zabezpečit okna a balkónové dveře proti nežádoucímu vniknutí.
Vracíte-li se domů a jste někým sledována, neupozorňujte nato, kde bydlíte. Dům přejděte a odejděte do míst, kde je vícechodců (k novinovému stánku, zastávce místní dopravy apod.) a přitom hledejte policistu. Vždy zachovejte klid, protože ten je podmínkou pro racionální uvažování. Vejdete-li do domu a pronásledovatel čeká venku, volejte policii.
Při odemykání domu se otočte tak, abyste viděly i za sebe. Získáte tím přehled o okolí a dáte najevo, že nejste snadným cílem. Pokud již v domě někdo je, řekněte při vstupu třeba "Něco jsem si zapomněla" a vyjděte ven, neboť je větší pravděpodobnost, že se venku dovoláte pomoci nebo snáze uniknete.
Rovněž při vstupu do výtahu se otočte a zjistěte, zda někdo není poblíž, kdo by vás mohl do výtahu vstrčit. Ve výtahu si všimněte, kde je tlačítko nouzového volání. Po výstupu stejným způsobem zkontrolujte okolí. Jedete-li ve výtahu s pochybným člověkem, mějte pro jistotu v ruce klíče, neboť výtah je dokonalá past na znásilnění!!!!
K bytovým dveřím přistupujte pod úhlem 45 stupňů s klíči v ruce. Je-li někdo za vámi, nestůjte těsně u dveří, mohl by vás na ně narazit. Mezi sebou a dveřmi nechtě asi 30 cm místa, aby bylo možné se v případě potřeby otočit a bránit se klíči. Pokud je někdo blízko, neodemykejte, mohl by s vámi vniknout do bytu.
Jestliže jsou dveře bytu či domu otevřené nebo jinak poznamenané násilným vniknutím, zásadně dovnitř nevstupujte. Můžetam být zloděj či někdo jiný, kdo na vás čeká. Z budky, nebo z mobilu či  jiného bytu ihned volejte policii - číslo 158.
Zámky mají být nejméně dva a v dokonalém pořádku. Neustále si to opakujte, až se to stane automatismem. Nikdo se o vás nemůže lépe postarat, než vy sami. Ani policie s vámi nemůže být celých 24 hodin denně, dokonce ani váš manžel i přítel s vámi není v každém okamžiku. Připojená bezpečnostní závora, kterou nelze zvenčí otevřít ještě zvýší bezpečnost a odradí většinu lupičů. Zabezpečení domu a bytu však vždy začíná zabezpečením oken a dveří. Na trhu je dnes spousta firem, které vám na vysoké úrovni zabezpečí okna i dveře speciálními zabezpečovacími systémy (zámky, závory, kovové výplně, alarmy, aj.). Domovní dveře by měly být soustavně zamčené.
Důležité je i okolí domu. Je vhodné mít kolem domu dostatečný prostor a odpovídající vnější osvětlení prostoru.
 
Obchodní domy a nákupy
 
I jiné situace mohou být nebezpečné. Je nezbytné věnovat pozornost osobním věcem - kabelkám, větším částkám peněz ap. Kabelku je dobré mít v ruce nebo v podpaždí, při nákupu ji neodkládejte na pult. Peněženku nikdy nenechávejte na viditelném místě v nákupní tašce.
 
Automobil
 
Parkujte především pod světlem. Dostatečné osvětlení je nepřítelem všech kriminálních živlů. Po opuštění automobilu jej vždy zamkněte. Při opětném přiblížení se k autu se otočte o 180° a podívejte se kolem. Skrývá-li se někdo na parkovišti, bude si myslet, že jste ho slyšely, ale také dáváte najevo, že jste bdělé. Než nastoupíte do auta, podívejte se na zadní sedadla, zda se tam někdo neskrývá. Nezapomeňte zavřít okna ve stojícím autě, i při jízdě nechávejte okna jen částečně otevřená, aby při zastavení na světelné signály někdo nesáhl dovnitř a nezcizil některé předměty ze sedadel či palubní desky.
 
Autostop
 
Není-li vyhnutí a musíte jet autostopem, uvědomte si především, že nastoupit do auta zcela neznámého muže často znamenalo znásilnění, ublížení na zdraví nebo i smrt stopařky. Dejte někomu ze svých známých přibližný časový rozpis míst, jimiž zamýšlíte jet. Seznamte se s mechanismem otevírání dveří zevnitř. Musíte-li jet autostopem, zásadně nejezděte v noci. Nevstupujte do auta s podnapilými pasažéry nebo s hlučnou mužskou společností. Je-li v autě více lidí, nedopusťte, aby seděli za vámi. Pokud možno si sedněte vždy na zadní sedadlo, nikoli vedle řidiče.
 
Pravidla bezpečného automobilismu a cestování
 
1. Nestopujte, ani neberte stopaře.
2. Do svého vozu zaveďte alarm systém, uzamykatelnou převodovku, aj.
3. Necestujte sami.
4. Udržujte svůj vůz v dobrém technickém stavu. Buďte připraveni provést běžné malé opravy na ulici.
5. Při nastupování a vystupování z auta dávejte pozor na své okolí.
6. Parkujte na dobře osvětlených místech, kde se pohybuje více lidí.
7. Nenechávejte ani na malou chvilku klíčky v zapalování.
8. Po zaparkování své auto vždy zamykejte. Cenné věci ukliďte z dohledu.
9. Noste u sebe náhradní klíčky.
10. Nevylepujte na auto žádné samolepky, ani žádné provokující nálepky, nápisy, či "ksichtíčky", pouze  vezete-li malé děti, jste-li začátečník (Z), nebo ZTP.
11. Sleduje-li vás jiné auto, zvyšte opatrnost.
12. Pokud možno, držte se spíše hlavních silnic a magistrál.
13. Pokouší-li se vás jiné auto vytlačit z vozovky, snažte se nad svým vozem udržet kontrolu a okamžitě zamiřte k nejbližší krajnici, nebo snižte rychlost či zastavte auto a pak to můžete nahlásit policii.
14. Máte-li závadu na automobilu, zavolejte pomoc.
15. Jedete-li kolem jiného porouchaného vozu, nezastavujte, ale zavolejte mu pomoc.
16. Blíží-li se k vám někdo, kdo nevypadá bezpečně, zamkněte auto zevnitř a v případě potřeby trubte na klakson.
17. Vyhýbejte se střetům a hádkám s ostatními řidiči.
18. Pojistěte si vůz.
19. Zaznamenejte si SPZ, číslo motoru a karosérie. Je dobré mít napsaný i počet ujetých kilometrů kvůli výměně oleje, ale i přehledu opotřebení motoru, atd.
 
Na ulici
 
Je-li to možné, choďte středem chodníku či silnice. Zločinci se obvykle skrývají ve vchodech domů.
V noci choďte osvětlenou ulicí. Nenoste drahé šperky. Nereagujte na pokřikování. Vyhýbejte se gangům a povalečům. Pokud vás skupina obklopí, vyhoďte do vzduchu kabelku a unikněte kolem toho, kdo ji chytá.
 
Ve vlaku, metru a autobusu
 
Nejpopulárnější metodou ignorování osob toužících navázat kontakt je držet před sebou knihu čí noviny a předstírat hluboké zaujetí jejich obsahem. Lze také předstírat spánek. V dopravních prostředcích je značné nebezpečí kapesních krádeží, neboť tu často bývá mnoho lidí u sebe. Proti osahávání se braňte tím, že energicky upozorníte ostatní na viníka.
 
KDY A JAK ZASÁHNOUT
1.Když to protivník nejméně čeká.
To proto, aby se útočník nestačil zmobilizovat k protiakci. Nesmíte dát najevo, že chcete zaútočit. Protivníka můžete také slovně "ukolébat", zbavit bdělosti nebo u něho vzbudit jistotu, že budete spolupracovat - a pak zaútočíte.
2.Co nejrychleji a co nejsilněji.
Obě tyto podmínky na sobě závisejí. Má-li být útok velmi silný, zpravidla musí být i rychlý. Rychlému útoku protivník tak snadno neuhne. Aby byl útok silný, musíte pevně a dobře stát, neztrácet rovnováhu.
3.Do úderu nebo kopu vložit celé tělo.
Udeřit je třeba nejen pěstí nebo nohou, ale celým tělem. To je druhá podmínka silné a účinné akce.
4.Při protiútoku vždy co nejsilněji vykřiknout.
Jednak bude akce silnější, jednak to protivníka psychicky poněkud oslabí. Křikem můžete upozornit ostatní lidi.
5.Ihned utéci, jakmile se osvobodíte.
Není dobré protahovat boj. Utíkejte, když je protivník po obranném zákroku otřesen a nemůže vás hned pronásledovat. Utíkejte co nejrychleji do bezpečí.
 
 
Toto byly jen malé základy přežití ve městě. Snad je nebudete muset použít.
 
TOPlist